Xứ Đoài đắt hàng bưởi VietGAP

2023-01-18T04:21:33+07:00Thứ Tư, 18/01/2023|Tags: |

Không treo biển ghi tên và số điện thoại nhà vườn, trang trại bưởi Diễn này vẫn được thương lái tìm tới bao tiêu toàn bộ ...