Hợp tác nâng tỷ lệ sống của cá chiên giống

2022-09-21T09:39:09+07:00Thứ Tư, 21/09/2022|Tags: |

Để những con cá chiên giống từ bể nuôi dưỡng hạn chế chết yểu khi về với tự nhiên, tỉnh Tuyên Quang đã hợp tác với người ...