Cà chua tím- một thắng lợi cho cây trồng biến đổi gen?

2022-12-02T10:57:29+07:00Thứ Sáu, 02/12/2022|Tags: |

Mặc dù cây trồng biến đổi gen vẫn bị mang tiếng xấu, nhưng trên thực tế có nhiều lý do để nó có chỗ đứng và cà chua tím ...