Xây dựng thương hiệu ‘Cá dìa Tam Giang’

2022-11-15T08:49:39+07:00Thứ Ba, 15/11/2022|Tags: |

Dự án nhằm phát triển vùng nuôi thương phẩm cá dìa, tạo chuỗi liên kết từ cung ứng giống cá, thức ăn, hoá chất phục vụ n ...