Câu chuyện Tuyên Quang

2022-03-16T14:36:03+07:00Thứ Tư, 16/03/2022|Tags: , |

Vậy là lại được đến với xứ Tuyên rồi! Một miền đất biết bao dấu ấn lịch sử đã được ghi vào những trang sách giáo khoa. ...