‘Tái thiết’ cây có múi Hòa Bình từ nền móng hữu cơ

2022-07-13T08:33:54+07:00Thứ Tư, 13/07/2022|Tags: , |

Trả giá đắt cho giai đoạn 'phát triển nóng', Hòa Bình đang tái thiết lại sản xuất cây ăn quả có múi, với nền tảng căn bả ...