Cây mắc ca, từ ‘kép phụ’ thành vai chính

2022-08-26T08:46:40+07:00Thứ Sáu, 26/08/2022|Tags: |

Từ trồng xen, trồng để che phủ đất trống núi trọc, cây mắc ca ở Đắk Lắk hiện đã khẳng định được hiệu quả và đang trở thà ...