Phục hồi cây thanh trà Thượng Phước

2022-06-29T10:55:14+07:00Thứ Tư, 15/06/2022|Tags: , |

Qua thời gian, nhiều diện tích cây thanh trà Thượng Phước đã già cỗi, thoái hóa và sâu bệnh. Việc khôi phục loại cây trồ ...