Hiện đại hóa chế biến thủy sản, sẵn sàng chinh phục thị trường xuất khẩu

2022-08-01T08:37:31+07:00Thứ Hai, 01/08/2022|Tags: |

Với chiến lược trở thành trung tâm chế biến và logistics thủy sản vùng ĐBSH, các doanh nghiệp chế biến thủy sản của Quản ...