Làm chè hữu cơ: ‘Thả con săn sắt, bắt con cá rô’

2022-06-29T13:24:28+07:00Thứ Hai, 06/06/2022|Tags: |

Nhiều vùng trồng chè chấp nhận làm chè hữu cơ vất vả hơn, giảm thu nhập trong giai đoạn đầu, nhưng sẽ từng bước xây dựng ...