Xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi gà kiểu mới

2022-12-24T03:39:11+07:00Thứ Bảy, 24/12/2022|Tags: |

Người tham gia chuỗi nuôi gà đầu tư chuồng trại, thiết bị và công chăn nuôi, doanh nghiệp cung cấp giống, thức ăn, thuốc ...