Đánh thức nông đặc sản Bắc Kạn

2022-08-30T10:20:04+07:00Thứ Ba, 30/08/2022|Tags: |

Sở hữu nhiều sản phẩm nông đặc sản bản địa, tuy nhiên các sản phẩm này của Bắc Kạn nhìn chung còn nhỏ lẻ, chưa có tính c ...