Người sở hữu 700 đàn ong mật ở Mù Cang Chải

2022-09-20T16:04:37+07:00Thứ Ba, 20/09/2022|Tags: , |

Từ bỏ nghề đã học, anh Toản về quê 'đánh bạc' với nghề nuôi ong mật. Hiện gia đình anh có khoảng 700 đàn ong, mỗi năm th ...