Hành trình ‘cam Sài Gòn’ bén duyên đất Nam Đông

2022-11-11T11:10:35+07:00Thứ Sáu, 11/11/2022|Tags: , |

Bây giờ, 'cam Sài Gòn' đã trở thành giống cây trồng chủ lực ở huyện miền núi Nam Đông. Nhưng ít ai biết, để có thành quả ...