Đất võ nửa thập kỷ cải thiện tầm vóc đàn bò thịt

2022-07-19T14:15:14+07:00Thứ Ba, 19/07/2022|Tags: , |

Để nhìn thấy bò cỏ ở đất võ Bình Định giờ rất khó, thay vào đó là những đàn bò thịt máu ngoại vạm vỡ từ đề án cải tạo 6. ...