Đường phên Bó Tờ – đặc sản nơi biên giới Cao Bằng

2022-06-29T14:20:17+07:00Thứ Tư, 27/04/2022|Tags: , |

Đường phên Bó Tờ là đặc sản của huyện biên giới Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, được làm thủ công từ mật mía, mang vị ngọt đ ...