Gắn sao OCOP cho nông đặc sản

2022-12-05T05:35:37+07:00Thứ Hai, 05/12/2022|Tags: |

Gắn sao OCOP là cách để nông sản đặc sản của Hà Giang tạo được sự tin tưởng của người tiêu dùng, giúp sản phẩm được thăn ...