Trang trại hoa hòe hữu cơ đầu tiên trên đất Gia Lai

2022-10-10T08:46:44+07:00Thứ Hai, 10/10/2022|Tags: , |

Chị Bùi Thị Vân Anh đã tiên phong phát triển trang trại hoa hòe theo hướng hữu cơ tại Gia Lai để tạo ra sản phẩm sạch ph ...