Giống lúa TBR97 ‘vững chân’ trên đất Quảng Ngãi

2022-08-31T08:41:37+07:00Thứ Tư, 31/08/2022|Tags: , |

Ngắn ngày, cứng cây, chống đổ ngã tốt, năng suất cao (hơn 80 tạ/ha ở vụ hè thu), chống chịu tốt sâu bệnh, giống lúa TBR9 ...