HTX điều organic của đồng bào thiểu số

2022-06-29T13:33:24+07:00Thứ Ba, 31/05/2022|Tags: , |

Mặc dù còn phải rất nhiều khó khăn, vốn 0 đồng, hơn 90% thành viên là đồng bào thiểu số, nhưng HTX vẫn kiên trì đi theo ...