Khoai lang Phú Thiện tính chuyện tương lai

2023-01-30T13:43:03+07:00Thứ Hai, 30/01/2023|Tags: |

Một Phú Thiện với mỹ từ 'Đồng vàng trên cao nguyên xanh' là để nói về vựa lúa lớn nhất Tây Nguyên. Còn Phú Thiện hôm nay ...