Khóc, cười chuyện làm rau hữu cơ của xóm Gừa

2022-11-28T11:52:40+07:00Thứ Hai, 28/11/2022|Tags: , |

Mày mà đi học làm rau sạch là tao dùng nỏ bắn đấy' - anh Hoàng Văn Hùng bực mình tuyên bố khi nghe vợ thông báo sẽ đi họ ...