Rổn rảng niềm vui ở làng miến dong

2023-01-28T08:42:44+07:00Thứ Bảy, 28/01/2023|Tags: |

Củ dong riềng từ chỗ không mấy ai để ý, nay đã trở thành cây trồng giá trị cao nhờ xây dựng vùng nguyên liệu lớn, gắn vớ ...