Lúa ma lấn át lúa thường

2022-04-01T10:55:21+07:00Thứ Sáu, 01/04/2022|Tags: , |

Tại Thái Bình, lúa ma (lúa cỏ) lây lan ngày càng nhiều, khiến nông dân phải khốn đốn mất công nhổ bỏ. Một số diện tích p ...