Luân canh màu trên đất lúa, thu nhập tăng gấp đôi

2022-10-17T10:26:08+07:00Thứ Hai, 17/10/2022|Tags: , |

Luân canh cây màu và 2 vụ lúa giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nông dân thu nhập tăng gần gấp đôi so với sản xuất 3 v ...