Mận phủ mùng lãi gấp đôi mận thường, giảm hại cho môi trường

2022-08-16T08:20:37+07:00Thứ Ba, 16/08/2022|Tags: |

Giăng mùng cho mận là giải pháp mới giúp nông dân Tân Lộc, Lai Vung tránh được nạn côn trùng gây hại, bớt hoặc không phả ...