Học người miền Tây, nuôi lươn không bùn ở miền nắng cháy

2022-06-29T13:31:02+07:00Thứ Tư, 01/06/2022|Tags: , , |

Ấp ủ, nung nấu khi chứng kiến nhiều mô hình nuôi lươn rất thành công ở miền Tây, anh Thăng quyết tâm đưa ngh ...