Thêm một mùa dưa chuột thắng lớn ở xứ Tuyên

2022-10-28T09:11:25+07:00Thứ Sáu, 28/10/2022|Tags: , |

Trung bình 1ha trồng dưa chuột, nông dân Tuyên Quang thu lãi hơn 276 triệu đồng/năm, đây là năm thứ 4 liên tiếp, người t ...