Miền Tây, mùa sầu riêng nức mũi

2023-02-16T09:07:26+07:00Thứ Năm, 16/02/2023|Tags: |

Ở Cái Mơn, từ những ngày thượng tuần tháng 5 cho đến nay, nhiều nhà vườn đã bắt đầu thu hoạch sầu riêng. Loại quả đặc bi ...