Tuân thủ nghiêm sản xuất an toàn để nhãn lồng ‘xuất ngoại’

2022-07-21T08:23:45+07:00Thứ Năm, 21/07/2022|Tags: |

Nhà vườn Hưng Yên đang tất bật chuẩn bị vào vụ thu hoạch nhãn. Việc sử dụng thuốc BVTV được quản chặt để đảm bảo chất lư ...