Nhập khẩu điều tháng 3 tăng gần 4 lần, phần lớn đến từ Campuchia

2022-06-29T14:14:24+07:00Thứ Sáu, 29/04/2022|Tags: , |

Tổng cục Hải quan cho biết nhập khẩu điều tháng 3 tăng gần 4 lần cả về lượng và giá trị. Trong đó, nhập khẩu điều từ Ca ...