Nông dân miền Tây mê giống lúa OM468 cho năng suất cao

2022-06-29T10:24:39+07:00Thứ Sáu, 24/06/2022|Tags: , |

Nhiều nông dân tỏ vẻ bất ngờ tận mắt ra đồng nhìn từng bông lúa giống OM468 trĩu bông, vàng sáng, hạt to, ít sâu bệnh, ...