CHECKVN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN OCOP NĂM 2022 CỦA HUYỆN CHƯƠNG MỸ

2022-06-29T09:46:03+07:00Thứ Tư, 08/06/2022|Tags: , , |

Ngày 01/06/2022 vừa qua, các cán bộ của CheckVN tham gia chương trình tập huấn, triển khai chương trình OCOP năm 2022 c ...