Hành trình cán đích sản phẩm hữu cơ của Organic Hopefarm

2022-06-29T14:22:28+07:00Thứ Ba, 26/04/2022|Tags: , |

Liên tục nỗ lực và kiên trì, sau 6 năm, HTX Organic Hopefarm ở Hòa Bình đã đạt được chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu ...