Người phụ nữ “say” nông nghiệp từ tâm niệm báo hiếu

2023-03-10T16:10:06+07:00Thứ Sáu, 10/03/2023|Tags: , , |

Là một phụ nữ đam mê sáng tạo, khoa học, với phương châm “luôn hướng thiện, làm việc để báo hiếu, đền ơn cuộc đời”, bà ...