Để biến 156 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp thành tiền

2022-03-22T08:35:13+07:00Thứ Ba, 22/03/2022|Tags: |

Đó là chủ đề của hội thảo “Hiện trạng phụ phẩm nông, lâm, thủy sản và đề xuất cách xử lý” do Bộ NN-PTNT tổ chức trực tuy ...