Tưới phun mưa tự động giúp vườn nhãn tăng gấp rưỡi năng suất

2022-08-29T15:24:19+07:00Thứ Hai, 29/08/2022|Tags: |

Không chỉ tiết kiệm được rất lớn công lao động, áp dụng tưới phun mưa tự động cho vườn nhãn giúp năng suất tăng 1,5 lần, ...