Thu nửa tỷ đồng mỗi năm nhờ tham gia HTX rau an toàn kiểu mẫu

2022-11-16T08:23:19+07:00Thứ Tư, 16/11/2022|Tags: , |

Nhờ áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong canh tác và hỗ trợ bao tiêu sản phẩm, thành viên HTX Bắc Hồng có thu nhậ ...