Phát triển dừa Bến Tre thành sản phẩm hàng hóa

2022-12-16T09:01:49+07:00Thứ Sáu, 16/12/2022|Tags: , |

Bến Tre phấn đấu, giá trị sản xuất, chế biến dừa tăng bình quân từ 17,2%/năm, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 23,6%/n ...