Sản xuất dưa lưới nhà màng hiệu quả kinh tế cao

2022-06-29T10:16:15+07:00Thứ Hai, 20/06/2022|Tags: |

Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình sản xuất rau, quả an toàn trong nhà m ...