Vùng chè shan tuyết cổ thụ Tả Củ Tỷ

2022-09-07T08:56:11+07:00Thứ Tư, 07/09/2022|Tags: , |

Vùng chè shan tuyết cổ thụ ở Tả Củ Tỷ (Bắc Hà, Lào Cai) có tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Hiện nay, bà con nơi đây đã chuy ...