Bừng dậy ‘thành phố tôm’ bên dòng Mỹ Thanh

2023-02-10T09:11:21+07:00Thứ Sáu, 10/02/2023|Tags: |

Một chiều cuối năm bên bờ sông Mỹ Thanh sóng vỗ rầm rì, gió lùa rặng dừa nước lao xao, ông Phục trải lòng về niềm đam mê ...