Khấm khá nhờ nuôi thỏ New Zealand

2022-10-31T08:34:54+07:00Thứ Hai, 31/10/2022|Tags: |

"Khởi nghiệp" với 3 con thỏ mẹ và một số thỏ con, đến nay ông Khánh đã khấm khá nhờ nuôi thỏ New Zealand với tổng đàn 3 ...