“Rau Sắng Chùa Hương” đủ tiêu chuẩn tham gia Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm an toàn TP Hà Nội

2021-11-24T11:21:19+07:00Thứ Năm, 11/11/2021|Tags: , , , |

Được bảo hộ nhãn hiệu tập thể và đủ tiêu chuẩn tham gia Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm là tiền đề để R ...