Ổi Hoành Bồ ‘đổi đời’ nhờ trồng theo tiêu chuẩn VietGAP

2022-11-26T08:39:47+07:00Thứ Bảy, 26/11/2022|Tags: , |

Nhờ trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm OCOP ổi Hoành Bồ đã "đổi đời" bởi chất lượng thơm ngon, sản lượng cao, giá b ...