Cần ‘cuộc cách mạng’ tổ chức sản xuất cho thanh long

2022-03-11T10:03:04+07:00Thứ Sáu, 11/03/2022|Tags: , |

Dù định hướng tăng hay giảm diện tích, việc xốc lại tổ chức sản xuất, cải thiện chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh là y ...