Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ trà hoa vàng Ba Chẽ

2022-12-15T04:08:25+07:00Thứ Năm, 15/12/2022|Tags: |

Huyện Ba Chẽ đang từng bước mở rộng diện tích, áp dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ để ...