Bảo vệ đất chè – Giữ gìn bản sắc trà Thái

2022-06-29T10:15:43+07:00Thứ Bảy, 18/06/2022|Tags: , |

Tinh hoa trà Việt là trà Thái. Câytrồng chủ lực này vừa được kích hoạt chế độ bảo vệ nghiêm ngặt. Đó là cách gìn giữ bả ...