Đặc sản OCOP đất Tiền Giang: Người tạo 18 sản phẩm yến sào OCOP 4 sao

2022-08-05T11:34:15+07:00Thứ Sáu, 05/08/2022|Tags: , |

Từ một nông dân trồng lúa nước, nhờ bén duyên với loài chim trời, anh Nguyễn Băng Sơn đã sở hữu 18 sản phẩm yến sào được ...