Ngành tôm chủ động đổi mới tăng trưởng phát triển bền vững

2022-03-14T13:57:10+07:00Thứ Hai, 14/03/2022|Tags: , |

Ngành tôm liên tục tăng trưởng trong nhiều năm qua, nhưng thực tại ở vùng nuôi tôm rộng lớn ĐBSCL chưa khai thác hết tiề ...